Neuropsykiatrisk utredning

Neuropsykiatrisk utredning

En neuropsykiatrisk utredning görs när man misstänker att det föreligger någon neuropsykiatrisk diagnos som exempelvis ADHD/ADD eller Autismspektrumtillstånd. För att en neuropsykiatrisk utredning ska göras behöver dina svårigheter vara så stora att det påverkar dig dagligen, i flera situationer eller miljöer.

Så här går en utredning till:  

  • Boka tid hos kurator för ett första kartläggningssamtal via telefon. Samtalet är ungefär 30 minuter långt och ger en indikation på om det är aktuellt med en fortsatt utredning. Denna del är kostnadsfri. Om vi bedömer att det är lämpligt med fortsatt utredning innehåller den följande moment: 
  • Psykologsamtal för kognitiv testning och neuropsykologisk bedömning  
  • Anhörigintervju
  • Läkarbedömning hos psykiatriker  
  • Återgivningssamtal där du får återkoppling om hur utredningen har gått och vilka insatser vi rekommenderar.  
  • Ett utlåtande som sammanfattar utredningen 

Om du erhåller en diagnos hjälper vi dig gärna vidare till rätt vårdinstans där du kan få vidare behandling. Föredrar du att få stöd och hjälp via oss så bokar vi uppföljande tider för exempelvis KBT-behandling eller kuratorsstöd.