Om oss

Om SocMed

SocMed är ett företag som erbjuder tjänster inom psykisk ohälsa och arbetsåtergång. Vi vänder oss till såväl företag som privatpersoner som behöver specialistkompetens inom ovanstående områden och som värdesätter ett flexibelt arbetssätt med hög kompetens och snabba insatser. Vi erbjuder både fysiska och digitala besök.

Vi på SocMed har lång erfarenhet och gedigen kunskap om rehabiliteringsinsatser, arbets- och organisationspsykologi, stress- och utmattningsproblematik, psykisk ohälsa, neuropsykiatri, Försäkringskassans regelverk samt vårdens processer.

Företagets namn är en sammanslagning av grundarnas utbildningsbakgrunder, Socialt arbete och Medicin.

Sandra Jannas

Sandra Jannas VD

Leg. Hälso- och sjukvårdskurator, rehabiliteringskoordinator , Steg 1- terapeut

Nina Svedberg

Leg. Sjuksköterska, specialistsjuksköterska i psykiatri, Leg. Psykoterapeut, Handledare

Åsa Löfgren

Leg. Arbetsterapeut, rehabiliteringskoordinator , Steg 1- terapeut

Ellinor Berglund

Ellinor Berglund

Leg. Psykolog

Lovisa Ahlund

Lovisa Ahlund

Leg. Psykolog

Tor Jannes-Svensson

Tor Jannas-Svensson

Leg läkare, specialistläkare i psykiatri