Hem

SocMed

Psykisk ohälsa såsom oro, ångest och depression, kan uppkomma av olika anledningar och ta sig uttryck på olika sätt. Under eller efter en belastande livssituation kan man behöva stöd och psykologisk behandling för att klara av vardagen på ett så bra sätt som möjligt. Ibland har svårigheterna funnits länge och man kan behöva en fördjupad utredning hos psykolog för att undersöka om det beror på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. På SocMed får du snabbt kontakt med en behandlare som är van vid att arbeta med just dina problem.

Är du arbetsgivare och vill stödja dina medarbetare till ett hållbart arbetsliv hjälper SocMed gärna till. Vi är med dig i såväl det förebyggande arbetet som vid återgång i arbete efter en sjukskrivningsperiod. Vi har avtal med Försäkringskassan vilket gör att kostnaden för arbetsgivaren halveras.