Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsgivarens plan för återgång i arbete

Om en arbetstagare förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar från och med sjukperiodens första dag, så ska du som arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden.

Åsa och Sandra hjälper gärna till i framtagandet av ”Arbetsgivarens plan för återgång i arbete”. Vi använder oss av verktyget ADA+ ( ArbetsplatsDialog vid Arbetsåtergång) där vi träffar arbetstagaren och fyller i ett formulär med frågor om arbetshinder och möjligheter som även arbetsgivaren svarar på. Vi sammanställer detta underlag och har ett gemensamt möte med arbetsgivare och arbetstagare där vi går igenom resultaten och gör en fortsatt planering.

Godkänd anordnare

SocMed är godkänd som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Detta innebär att arbetsgivaren kan få ekonomiskt stöd om vi anlitas för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och täcker halva kostnaden upp till 10 000 kr per arbetstagare och år och sammanlagt 200 000 kr per arbetsgivare och år.

Läs mer på försäkringskassans hemsida: Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro (forsakringskassan.se)

Vi ser till att ansökan blir korrekt inskickad till Försäkringskassan!

Insatser

Vi hjälper er med följande insatser i syfte att förkorta eller förebygga sjukfall:

  • Kartlägga eller utreda vilka stöd och åtgärder en medarbetare behöver för att kunna vara kvar eller återgå i arbete.
  • Göra en planering för återgång i arbete (“Arbetsgivarens plan för återgång i arbete”).
  • Stödjande samtal för att medarbetaren ska kunna vara kvar eller återgå i arbete.
  • Stöd för medarbetaren i att hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller återgå i arbete.
  • Se över arbetsmiljö eller arbetsuppgifter för den enskilde, exempelvis behov av anpassningar eller arbetshjälpmedel.