Samtalsterapi

Samtalsterapi

Utmaningar i livet kan ibland leda till nedstämdhet, ångest, oro och stressrelaterad ohälsa. Oavsett var tillståndet har sitt ursprung påverkar det alla delar av livet och det är viktigt att arbeta med de tankar, känslor och beteenden som uppkommer för att börja må bättre. Samtalsterapi är ett sätt att göra det. 

En kontakt med någon av våra psykologer/psykoterapeuter börjar alltid med ett problemorienterat samtal. I detta ringar vi in fokus för kontakten samt hur vi tillsammans kan arbeta med detta. Vi är utbildade inom kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket är en aktiv form av terapimetod som arbetar utifrån beteendeanalys och konkret målsättning. Vi hjälps åt att identifiera dina styrkor och utvecklingsområden, överskotts- och underskottsbeteenden samt vilka beteenden som du vill och kan förändra.

Vid arbetsrelaterad ohälsa kan samtalsterapi vara särskilt hjälpsamt för att främja en hållbar arbetssituation genom fokus på stresshantering, återhämtning och prestationsorientering. Ibland behöver man också arbeta med relationella svårigheter och konflikthantering.

Att hitta en balans mellan arbetslivet och andra viktiga livsområden är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Ibland behöver man göra förändringar för att hitta denna balans och vi hjälper dig att identifiera och genomföra dessa förändringar.